Chuyển tiền về Việt Nam

Nhận ngay về tài khoản Ngân hàng trong ngày

Số tiền bạn muốn chuyển

VNĐ

Phí giao dịch (xem biểu phí)
0 VNĐ

Tổng tiền thanh toán
0 VNĐ
Cam kết người nhận không phải trả bất kỳ khoản phí nào

Hoạt động thế nào

Bước 1: Người chuyển khai báo số tiền chuyển và thông tin tài khoản ngân hàng của Người nhận tại Việt Nam

Bước 2: Người chuyển Sử dụng thẻ Visa, MasterCard, JCB phát hành tại tất cả các nước trên thế giới để thanh toán số tiền cần chuyển tại màn hình thanh toán của cổng thanh toán NgânLượng.vn

Bước 3: KiềuHốiOnline.vn Nhận được tiền thanh toán và Chuyển khoản ngay về tài khoản Ngân hàng của Người nhận tại Việt Nam, mà không thu bất kỳ một khoản chi phí phát sinh nào.

Bước 4: KiềuHốiOnline.vn Thông báo qua Email cho Người chuyển ngay khi Người nhận nhận được tiền.

Chuyển tiền về Việt Nam chọn KiềuHốiOnline.vn

Chuyển tiền nhanh nhất

Dịch vụ Chuyển tiền trực tuyến về Việt Nam cho gia đình, bạn bè Tiện lợi An toàn và Nhận tiền ngay về tài khoản Ngân hàng

$

Phí chuyển tiền thấp nhất

Phí thanh toán thẻ Quốc tế thấp nhất, Người nhận không phải chịu bất kỳ một khoản chi phí nào

Chấp nhận nhiều loại thẻ

Hỗ trợ thanh toán thẻ Visa, MasterCard, JCB phát hành tại các quốc gia trên thế giới

An toàn và Bảo mật

Được bảo trợ bởi NgânLượng.vn cổng thanh toán trực tuyến được Ngân hàng nhà nước cấp phép. Bảo mật theo quy chuẩn quốc tế.

Hỗ trợ chuyển tiền từ tất cả các quốc gia trên thế giới

Nhận tiền về tài khoản ngân hàng ngay trong ngày